Obyvatelia sa húfne chystajú na mestské zastupiteľstvo

EEI, Košice, Raši, Polaček, Gibóda, parkovanie, zaparkujete, parkovať,

O štyri dni sa môže rozhodnúť o radikálnej zmene parkovacej politiky v meste Košice. Upozorňujú vo svojej výzve na zastavenie aktivít súkromnej spoločnosti EEI aktívni predstavitelia mesta.

PROTEST proti parkovaniu v réžii EEI

EEI, Košice, Raši, Polaček, Gibóda, parkovanie, zaparkujete, nezaparkujem


Podporte nás 13. júna (pondelok) Vašou účasťou na magistráte mesta.

  • Nesúhlasíme s privatizáciou verejného priestoru.
  • Nesúhlasíme s výstavbou parkovacích miest, ktoré vzniknú len kreslením čiar.
  • Nesúhlasíme, aby mestská polícia naháňala biznis súkromnej spoločnosti.
  • Nesúhlasíme, aby sa spoločnosť EEI rozširovala aj do ďalších mestských častí.

Odvolanie riaditeľa K13 z funkcie riaditeľa

K13, Kocáč, Košice Prízivníci, Zastavme príživníkov na mestskom majetku!, Raši

Otvorený list primátorovi mesta Košice a poslancom MZ v Košiciach

Poslanec mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) dnes adresoval list primátorovi mesta Košice ako aj všetkým svojím kolegom poslancom. V liste žiada primátora mesta, aby na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva predložil návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Košice, K13 – Košické kultúrne centrá.

Zastavme príživníkov na mestskom majetku!

Zastavme príživníkov na mestskom majetku!, K13, ZOO Košice, Raši, Mesto Košice, kosice, BPMK, DPMK

Vitajte!

V normálnej spoločnosti a transparentnom meste by tento výkrik nikdy nevznikol. Ale ak veci nefungujú, rozvoj stagnuje a parazity nás potichučky okrádajú, musíme sa zastaviť a vrátiť o krok späť. Sledujte nás.

Poslanci na Severe chcú EEI

EEI, Košice, Raši, Polaček, Gibóda, parkovanie, zaparkujete, nezaparkujem, Sever, Gaj, Košice-Sever

Na XII zaadnutí MZ MČ Košice - Sever pod číslom 152/2016 poslanci mestskej časti schválili koncepciu parkovania a zavedenie rezidentskej zóny. Nakoľko poslanci MČ Košice - Sever si nepamätajú ako hlasovali a či vôbec niečo schvaľovali uverejňujeme doslovný prepis celej diskusie ako aj výpis z uznesenia a hlasovania.

Prílohy:
 ZÓNY Košice-Sever I.-VI.
 Koncepcia Sever - GRAFIKA
 Koncepcia DODATOK

Polačekovi primátor odkázal, že rokovanie ostane neverejné

mestská rada Košice, Raši, primátor Košice, Polaček

Poslanca Polačeka dnes nepustili na rokovanie mestskej rady. Primátor mu odkázal, že rokovanie ostane neverejné "Mojim cieľom nie je narúšať rokovanie", uviedol Polaček vo svojej žiadosti.
 

PETÍCIA proti výrubu stromov na Watsonovej

petícia, Polaček, Gibóda, primátor, OAN, Košice, starosta

Máme za to, že súčasný stav zelene nám zabezpečuje adekvátne podmienky na život v zdravom životnom prostredí, v ktorom máme ako ľudia právo žiť, čo nám zaručuje aj článok 44 Ústavy Slovenskej republiky. Apelujeme na príslušné orgány verejnej správy, aby podnikli v rámci svojej právomoci všetky úkony k tomu, aby mohla byť zeleň a stromový porast zachované a aby pri tomto posudzovaní vzali plný zreteľ na spoločenskú a ekologickú hodnotu uvedených porastov, nie len pre bezprostredných obyvateľov Watsonovej a Hroncovej ulice v Košiciach, ale aj pre celú mikroklímu Košíc.

Starosta MČ Sever nezverejňuje zápisnice z rokovaní zastupiteľstiev

Kosice-Sever, Gaj
Už viac ako 100 dní uplynulo od konania IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa konalo v minulom roku 16. decembra. Nezávislí poslanci Polaček a Gibóda upozorňujú, že nezverejňovanie zápisníc je na Severe bežný jav.

Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda

Aktivity a poslanecká práca

v Mestskom zastupiteľstve Mesta Košice
v Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice - Sever

Starosta Gaj zmaril pokračovanie IX. miestneho zastupiteľstva Severu

Na pondelok 28.12.2015 o 15.00 hod. zvolal starosta mestskej časti Marián Gaj pokračovanie IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever. Jeho prvá časť sa uskutočnila v stredu 16.12.2015. Poslanci mali prerokovať zvyšných 12 bodov programu, medzi inými petíciu o trhovisku Merkúr, správu kontrolóra ako aj pripravovaný rozpočet Severu na rok 2016.

Stránky