Odvolanie riaditeľa K13 z funkcie riaditeľa

K13, Kocáč, Košice Prízivníci, Zastavme príživníkov na mestskom majetku!, Raši

Otvorený list primátorovi mesta Košice a poslancom MZ v Košiciach

Poslanec mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) dnes adresoval list primátorovi mesta Košice ako aj všetkým svojím kolegom poslancom. V liste žiada primátora mesta, aby na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva predložil návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Košice, K13 – Košické kultúrne centrá.

Polaček vysvetľuje, že riaditeľ za dva a pol roka od menovania nepreukázal dostatočnú odbornosť a svojím konaním poškodzuje umelcov, producentov ako aj samotných obyvateľov mesta. „Je to človek, ktorý mrhá verejnými zdrojmi, potláča umeleckú produkciu a hrubo porušuje etický kódex, ktorý sám prijal. Kováč zlyháva aj ako manažér vytváraním straty v tejto organizácii.

Som pripravený informovať primátora aj o ďalších skutočnostiach, ktoré súvisia s neefektívnou, neúčelnou a nehospodárnou prevádzkou K13 hraničiacou s trestnou činnosťou, ak to uzná za vhodné.“, uviedol.

(Viac informácii v samotnom liste)

Poslanec listom zároveň vyzval zamestnancov K13, umeleckú obec, ako aj organizátorov podujatí, aby sa na neho obrátili (aj anonymne) s doplňujúcimi informáciami, ktoré napomôžu úspešnému odvolaniu riaditeľa K13 Jána Kováča.

„O devätnásť dní sa v Košicach bude konať 26. medzinárodný filmový festival ART FILM FEST, ktorého spoluorganizátorom je aj K13 – Košické kultúrne centrá. Riaditeľ K13 nepreukazuje svoje manažérske schopnosti a je našou povinnosťou eliminovať škody, ktoré svojím neprofesionálnym prístupom môže tomuto významnému podujatiu spôsobiť.“Uzatvoril Polaček v liste, ku ktorému priložil aj návrh na uznesenie.

K13 – Košické kultúrne centra v roku 2015 hospodárila s rozpočtom viac ako 5,1 milióna eur pričom zamestnáva 60 pracovníkov s priemerným platom 782 eur. Ján Kováč bol do funkcie menovaný 01.01.2014 na základe výsledku výberového  konania mestským zastupiteľstvom.

TIP: Projekt zastavme príživníkov na mestskom majetku!