Verejná výzva - Zastavte netransparentné verejné súťaže a rozhodnutia

Týmto otvoreným listom žiadame starostu Mestskej časti Košice – Sever, zastaviť vyhlásené verejné obstarávania na oficiálnej webovej stránke zo dňa 16.12.2014: „Výroba a dodanie trhovníckych oceľových stolov.“

Dôvodom tejto našej výzvy je neštandardne určená lehota na predkladanie ponúk – menej ako 40 hodín, čo má vplyv na kvalitu a množstvo predkladaných ponúk.

Ustanovujúce rokovanie mestského zastupiteľstva v Košiciach

Dnes sa o 8.30 začne ustanovujúce rokovanie mestského zastupiteľstva v Košiciach. Slávnostné body programu sú sľub primátora a poslancov, medzi ktorých sa dostali aj vďaka Vašej podpore Občianski a Nezávislí Marcel Gibóda a Jaroslav Polaček. Na programe je ohlásená aj pracovná časť, kde budú poslancom predložené viacere návrhy na úpravu Všeobecne záväzných nariadení mesta Košice. Sledujte naživo prenos z mestského zastupiteľstva. Program a link na online prenos na www.kosice.sk.

15 dní 15 tém

15 dní a 15 tém je naša FB rubrika k voľbám do orgánov samosprávy. Každý deň, až do komunálnych volieb, Vám prinesieme tému týkajúcu sa nášho mesta Košice. Tému, ktorá nás trápi a ktorú ako zvolení funkcionári chceme riešiť. Pretože: "Ak by v Košiciach fungovalo všetko tak ako má, nekandidovali by sme."

Viac na našom facebooku TU.

Posledné predvolebné zastupiteľstvo na Severe

V stredu 8. októbra sa na Severe uskutočnilo posledné a slávnostné rokovanie miestneho zastupiteľstva na Severe, pred novembrovými komunálnymi voľbami. Tak ako vždy sa ho zúčastnili aj Občianski a nezávislí. Krátky program rokovania bol prekvapivo doplnený o bod prerokovania majetkových priznaní. Stalo sa tak po prvý raz po troch rokoch.

Zákony si na Severe vysvetľujú po svojom

Výzva poslancom MČ Košice – Sever k vyvodeniu ekonomickej a spoločenskej zodpovednosti voči vedeniu miestneho úradu MČ Košice - Sever

Dnes o 15.00 hod. sa na Miestnom úrade mestskej časti Košice - Sever uskutošní posledné rokovanie miestneho zastupiteľstva Severu v tomto volebnom období (2010 - 2014). Tak ako vždy na ňom nebudú chýbať naši občianski zástupcovia Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda.

Tí, po preštudovaní zverejnených materiálov k predmetnému rokovaniu miestneho zastupiteľstva, listom vyzvali poslancov MČ Košice – Sever k vyvodeniu ekonomickej a spoločenskej zodpovednosti voči vedeniu miestneho úradu MČ Košice - Sever. Upozornili ich na nezrovnalosti v materiáloch, ktoré budú prerokované na miestnom zastupiteľstve dňa 8.10.2014, a to na:

Občianski a Nezávislí II. vydanie

  • Aký volebný program ponúkame pre Košice, Sever a Kavečany?

  • Kto sú Bekiaris, GibódaDemský?

  • Polaček o projektoch a práci, ktorá nás čaká.

Viac sa dočítate TU.

Množstvo informácií o našej práci a víziách sa dočítate už od štvrtka 2. Októbra 2014. Už čoskoro Vás budeme informovať o detailoch kampane, pripravovanej práci a volebnom programe pre Vašu ulicu. Sledujte nás aj na Facebooku: facebook.com/obcianskianezavisli

Polaček a Gibóda odovzdali kandidátne listiny

Dnes popoludní odovzdal svoju kandidátnu listinu na starostu Mestskej časti Košice – Sever občiansky a nezávislý kandidát Jaroslav Polaček. Spolu s Marcelom Gibódom odovzdali aj petície k registrácii občianskych a nezávislých kandidátov na poslancov mesta Košice za volebný obvod Kavečany a Sever. „Potrebné podpisy pod petíciu k registrácií sme zbierali viac ako 60 dní, pričom sme prešli každý byt v mestskej časti. Podporilo nás viac ako 2200 ľudí a spoločne sme získali viac ako 3350 podpisov. Túto podporu a dôveru Košičanov a Severanov si veľmi ceníme,“ skonštatoval Marcel Gibóda, ktorý opísal ich spoločnú kandidatúru ako vyústenie ich dlhodobej a osobnej práce občianskych aktivistov.

Promptný zásah štátu zamedzil mareniu volieb na Severe

Vďaka efektívnemu zásahu štátnej správy – Ministerstva vnútra SR a Okresného úradu Košice, nebudú voľby v Mestskej časti Košice – Sever spochybnené. Prednosta Okresného úradu Košice využil svoje zákonné možnosti a napravil porušenie zákonnej povinnosti, ktorú si nesplnila Mestská časť Košice – Sever a to tým, že nezverejnila v zmysle zákona o voľbách do obcí počet jej obyvateľov.

„S okresným úradom sme spoločne zamedzili právnemu zmätku, ktorý by zneisťoval voľby v Mestskej časti Košice – Sever. Mrzí ma, že náš zákonný a odôvodnený podnet starosta Gaj verejne nazval „blbosťou“.“ zhodnotil vývoj udalostí Jaroslav Polaček a ocenil okamžitú reakciu štátnej správy v rámci jedného pracovného dňa.

Marenie prípravy a priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí v Mestskej časti Košice – Sever

Prvý podnet na marenie prípravy komunálnych volieb na Slovensku, konkrétne v Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutočnia v novembri 2014, podali na košickej prokuratúre Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda.

Podľa vyjadrenia Polačeka Mestská časť Košice – Sever  porušila zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí  (§ 16 ods. 9 , ako aj uznesenie vlády č. 373/2014) a to tým, že nezverejnila počet obyvateľov obce 85 dní pred dňom volieb (22.08.2014). Každá obec, respektíve mestská časť, je totiž povinná v rámci zákona a príslušných usmernení zverejniť dokumenty, ktoré  upresňujú pravidlá, na základe ktorých sa potenciálny kandidáti rozhodujú zabojovať o priazeň voličov. Nezverejnením počtu obyvateľov v mestskej časti došlo k poškodeniu a k znevýhodneniu nezávislých uchádzačov o kandidatúru na post starostu či poslanca. Zaregistrovanie kandidátov je závislé od počtu vyzbieraných podpisov pod petíciu na ich podporu a tá úzko súvisí s počtom obyvateľov.

Podnet na šetrenie príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá

Mesto Košice tvrdí, že je transparetné. Ale čo vedia o transparentnosti jemu podriadené organizácie?

Dňa 05.08.2014 sme podali primátorovi mesta Košice, kontrolórovi mesta Košice ako aj poslancom mesta Košice, na základe nám dostupných údajov podnet, so žiadosťou o vykonanie kontroly zameranej na hospodárenie organizácie K13.

Domnievame sa na základe nám dostupných podkladov, že príspevková organizácia mesta Košice šafári s naším majetkom netransparentným a veľmi pochybným spôsobom pri príprave programu, podpore kultúrnych operátorov a realizácii kultúrnych podujatí.

Stránky