Exprednosta košického Severu Polaček ohlásil kandidatúru na starostu

Jaroslav Polaček, ktorý takmer štyri roky pôsobil ako prednosta Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever, presne štyri mesiace pred voľbami do samosprávnych orgánov miest a obcí oficiálne oznámil zámer kandidovať na starostu mestskej časti Košice – Sever. Kandidovať chce bez politickej podpory ako občiansky a nezávislý s čistou minulosťou bez politických záväzkov s cieľom pracovať pre spoluobčanov.

Výzva poslancom mesta Košice k prijatiu zodpovednosti za predaj majetku mesta Košice

Na pondelňajšom (16.06.2014) programe rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach majú poslanci aj schvaľovanie ďalšej pravidelnej série predajov majetku mesta. V niektorých prípadoch sa jedná o logické vysporiadania rôznych disproporcií spôsobených historickými vplyvmi. V iných prípadoch, ktoré sa bohužiaľ v meste Košice množia, sa jedná o prevody a predaje, ktoré nie sú založené na princípoch transparentnosti a ekonomickej výhodnosti pre mesto Košice. Mnohokrát ich vedenie mesta zakrýva nekompetentnými dôvodmi nevynímajúc využívanie dôvodu osobitného zreteľa, nezákonného zneužitia inštitútu predkupného práva a pod..

Chceme poznať Váš názor!

Už od štvrtka sme sputili v rámci mesta našu novú aktivitu, v ktorej chceme spoznať Váš názor na fungovanie samosprávy v meste Košice. Vyplnením anonymného prieskumu nám tak vy sami poviete, čo očakávate od samosprávy mesta Košice. Nebojte sa preto zodpovedať naše otázky. Výsledky prieskumu po ich sumarizácii a vyhodnotení zverejnímne aj na našom webe a Facebooku.

Poslanci mesta Košice nesmú byť bábkami v rukách jeho vedenia

Dnes, pri príležitosti XXIV. rokovania mestského zastupiteľstva mesta Košice, sme opätovne vyzvali poslancov mesta Košice, aby sa nenechali vedením mesta Košice zlákať a využívať na zakrývanie jeho aktivít.

Výzva primátorovi mesta Košice: nepodpisujte uznesenie o rozpočte

Na pondelňajšom rokovaní (10.02.2014) Mestského zastupiteľstva v Košiciach poslanci schválili Programový rozpočet mesta Košice na roky 2014-2016. Bohužiaľ, pri tomto najdôležitejšom hlasovaní roka pozabudli na platné zákony a práva verejnosti.

Mesto Košice neumožnilo vyjadriť sa Košičanom k rozpočtu mesta v zmysle zákona

Dnes, 10.2.2014, sme boli na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach svedkami toho, ako sa zo zákonným nárokom občanov, po jeho 15 dňovom blokovaní, „demokraticky“ vysporiadali naši košickí volení funkcionári.

Otvorený list adresovaný mestu Košice k prijatiu rozpočtovej zodpovednosti

Otvorený list adresovaný vedeniu mesta Košice a poslancom mestského zastupiteľstva, k prijatiu rozpočtovej zodpovednosti neschválením návrhu Programového rozpočtu Mesta Košice na roky 2014-2016

Vážení obyvatelia mesta Košice, volení a nevolení zástupcovia a predstavitelia mesta Košice.

V zmysle § 9ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  „Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť“. 

Po preštudovaní návrhu Programového rozpočtu mesta Košice (PR) na roky 2014-2016 sme zistili mnohé nejasné skutočnosti, na ktoré sme nenašli verejne dostupné informácie. Sme toho názoru, že viac ako 20% výdajov rozpočtu mesta Košice, teda viac ako 30 miliónov EUR nemá preukazujúcu oporu opodstatnenosti v predloženom návrhu Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2014 - 2016.

Polaček a Gibóda podali podnet na prokuratúru na preskúmanie odmien poslancov

„Odmeny poslancov Mesta Košice nie sú v zmysle zákona.“

Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda podali podnet na Okresnú prokuratúru Košice II, na preskúmanie Odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Odmena poslanca má byť za aktivitu, nie paušálna

Služba občanovi a nie služba funkcii

Hľadáme aktívnych Košičanov, ktorým na ich meste skutočne záleží a ktorí sú ochotní venovať svoj čas tomu, aby sa toto mesto zmenilo tak, aby samospráva poskytovala občanom služby hodné 21. storočia.

Hľadáme ľudí, ktorí nekandidujú kvôli odmenám, ale kvôli možnosti meniť svoje okolie pre seba a ostatných k lepšiemu.

Ak Vás naše myšlienky zaujali a chceli by ste sa pridať k Občianskym a Nezávislým kandidátom, kontaktujte nás na: info@oan.sk

Polaček a Gibóda kandidujú na poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Výsledky vo voľbách do VÚC v minulom roku utvrdili Jaroslava Polačeka a Marcela Gibódu v tom, že myšlienky, ktoré šírili, majú reálnu odozvu u obyvateľov mesta Košice. Preto sa 16. januára rozhodli kandidovať za poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, opäť ako Občianski a Nezávislí kandidáti.

Stránky