Chceme poznať Váš názor!

Už od štvrtka sme sputili v rámci mesta našu novú aktivitu, v ktorej chceme spoznať Váš názor na fungovanie samosprávy v meste Košice. Vyplnením anonymného prieskumu nám tak vy sami poviete, čo očakávate od samosprávy mesta Košice. Nebojte sa preto zodpovedať naše otázky. Výsledky prieskumu po ich sumarizácii a vyhodnotení zverejnímne aj na našom webe a Facebooku.