Výzva primátorovi mesta Košice: nepodpisujte uznesenie o rozpočte

Na pondelňajšom rokovaní (10.02.2014) Mestského zastupiteľstva v Košiciach poslanci schválili Programový rozpočet mesta Košice na roky 2014-2016. Bohužiaľ, pri tomto najdôležitejšom hlasovaní roka pozabudli na platné zákony a práva verejnosti.

Preto dnes (14.02.2014) požiadali Marcel Gibóda a Jaroslav Polaček listom primátora mesta Košice Richarda Rašiho (SMER-SD), aby nepodpísal schválené uznesenie o rozpočte, zvolal mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva za účelom prerokovania pripomienok verejnosti k predloženému návrhu a nepokračoval tak v porušovaní zákonných práv obyvateľov mesta Košice.     

Nepoznám poslanca, ktorý pozná moje problémy

„Poslancom, ako aj vedeniu mesta sme naše občianske pripomienky, na ktoré máme v zmysle zákona právo, k návrhu rozpočtu mesta zaslali mailom, fyzicky odovzdali do podateľne magistrátu, ako aj osobne pred rokovaním mestského zastupiteľstva. Bohužiaľ, aj keď nám niektorí poslanci potvrdili, že náš Otvorený list čítali, ich činy svedčia buď o opaku, alebo o ich nepripravenosti a ľahostajnosti k občanom.“ popísal ich postup Marcel Gibóda.

Súčasťou Otvoreného listu bola aj žiadosť o vystúpenie občanov v diskusii k predmetnému bodu o rozpočte, o čom ale poslanci ani nehlasovali a ani neprerokovali pripomienky obyvateľov, ktoré im boli doručené.

„Máme za to, že takýmto postupom Mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní Návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2014-2016 porušilo ustanovenia príslušných  zákonov,  vlastný rokovací poriadok, ako aj štatút mesta Košice. Preto vyzývame primátora mesta Košice, ako aj poslancov mesta, aby zvolali mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva, prerokovali pripomienky občanov v zmysle zákona a následne zákonným spôsobom schválili rozpočet.vyjadril sa Jaroslav Polaček.