Mesto Košice neumožnilo vyjadriť sa Košičanom k rozpočtu mesta v zmysle zákona

Dnes, 10.2.2014, sme boli na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach svedkami toho, ako sa zo zákonným nárokom občanov, po jeho 15 dňovom blokovaní, „demokraticky“ vysporiadali naši košickí volení funkcionári.

Na náš Otvorený list, adresovaný v zmysle § 9 ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a doručený primátorovi a poslancom mesta, so žiadosťou o možnosť vystúpiť v rozprave k bodu rozpočtu a môcť tak predniesť svoje vyjadrenie v zmysle citovaného zákona, sme nedostali žiadnu reakciu či odpoveď.

Primátor mesta Košice sa nevysporiadal s pripomienkami občanov, poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach odignorovali ich zákonnú žiadosť a programový rozpočet mesta Košice na roky 2014-2016 schválili bez zodpovednej diskusie.

Úcta k zákonným a morálnym právam Košičanov bola verejne pošliapaná. Zároveň sa nik ani len nepokúsil zodpovedať pripomienky občanov k rozpočtu mesta.

Napriek tomu ako Košičania ďakujeme

Vďaka hlasovaniu jednotlivých poslancov je dnes už zrejmé, že rozpočet je nastavený systémovo a správne prevažne v ich záujme . Potenciál mesta Košice je obrovský. No je nám ľúto, že osobné záujmy považuje vedenie mesta za tie najsprávnejšie a rozhodovací proces ovplyvňujú faktory, ktoré uprednostňujú záujem úzkeho kruhu fyzických, či právnických osôb pred záujmom verejným.

Výzva primátorovi mesta Košice

V najbližších dňoch adresujeme žiadosť primátorovi mesta Košice, aby nepodpísal uznesenie o rozpočte.V zmysle našej žiadosti - Otvoreného listu, adresovaného podľa § 9 ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, doručeného primátorovi a poslancom mesta, so žiadosťou o možnosť vystúpiť v rozprave k bodu rozpočtu a môcť tak predniesť svoje vyjadrenie v zmysle citovaného zákona, považujeme za porušenie zákona:

  • nevysporiadanie sa s pripomienkami občanov,
  • neprerokovanie pripomienok občanov,
  • neumožnenie vystúpiť v danej veci občanom v rámci rokovania mestského zastupiteľstva k príslušnému bodu dňa 10.2.2013.

Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda

Občianski a Nezávislí kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Košice