VÝZVA primátorovi: ODSTÚPTE od nájomnej zmluvy s EEI s.r.o.!

EEI, Košice, Raši, Polaček, Gibóda, parkovanie, zaparkujete, nezaparkujem, Sever, Gaj, Košice-Sever

Jaroslav Polaček, poslanec mesta Košice, vyzval primátora mesta Košice, aby odstúpil od nájomnej zmluvy so spoločnosťou EEI, s.r.o. ktorá prevádzkuje parkovanie v Košiciach. 

„Žiadam primátora mesta Košice aby, okamžite odstúpil od nájomnej zmluvy z dôvodu  závažného porušovania zmluvných podmienok nájomcom podľa článku XIII Zmluvy s následkom neodôvodneného obohacovania nájomcu na majetku mesta Košice., uviedol Polaček v podnete. Zároveň uviedol, že žiada primátora mesta Košice, aby vyzval EEI, s.r.o na okamžité zastavenie všetkých činností bez právneho titulu.

Poslanec vo svojom podnete argumentuje tým, že EEI nedisponuje žiadnym právnym titulom, ktorý by ju oprávňoval nakladať s majetkom mesta v zónach 1-10. „Predaj parkovacích kariet súkromná spoločnosť robí neoprávnene, čím sa neoprávnene obohacuje a neoprávnene nakladá s majetkom mesta Košice.„- vysvetlil.

13.06.2016 mestské zastupiteľstvo prijalo 3/5 väčšinou uznesenie č.: 428, ktorým schválilo pre nájomcu EEI, s.r.o. prenájom viacerých úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel. Polaček uvádza, že prijaté uznesenie nedáva súkromnej spoločnosti právo užívať niečo čo jej nepatrí. Takúto právomoc má jedine primátor mesta, ktorý na základe uznesenia je oprávnený podpísať zmluvu a konať.

Primátor tento právny akt nevykonal, a teda EEI nemá právo s majetkom mesta nakladať. EEI tak porušilo inú platnú zmluvu z roku 2012 na základe ktorej vyberá parkovné v centrálnej zóne mesta.

„Ak si primátor ctí zákony bude konať len v prípustných intervaloch a to tak, že nebude legalizovať protiprávny stav a zmluvu na základe platných ustanovení vypovie. Ak bude súkromnej spoločnosti ich činnosť legalizovať jeho konanie prekročí trestnoprávnu rovinu“.

Polaček od primátora očakáva písomnú odpoveď do 28.06.2016.

(čítajte: celý podnet)

podobné články: Protest proti parkovaniu