Mesto Košice

Poslanci mesta Košice nesmú byť bábkami v rukách jeho vedenia

Dnes, pri príležitosti XXIV. rokovania mestského zastupiteľstva mesta Košice, sme opätovne vyzvali poslancov mesta Košice, aby sa nenechali vedením mesta Košice zlákať a využívať na zakrývanie jeho aktivít.

Výzva primátorovi mesta Košice: nepodpisujte uznesenie o rozpočte

Na pondelňajšom rokovaní (10.02.2014) Mestského zastupiteľstva v Košiciach poslanci schválili Programový rozpočet mesta Košice na roky 2014-2016. Bohužiaľ, pri tomto najdôležitejšom hlasovaní roka pozabudli na platné zákony a práva verejnosti.

Mesto Košice neumožnilo vyjadriť sa Košičanom k rozpočtu mesta v zmysle zákona

Dnes, 10.2.2014, sme boli na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach svedkami toho, ako sa zo zákonným nárokom občanov, po jeho 15 dňovom blokovaní, „demokraticky“ vysporiadali naši košickí volení funkcionári.

Otvorený list adresovaný mestu Košice k prijatiu rozpočtovej zodpovednosti

Otvorený list adresovaný vedeniu mesta Košice a poslancom mestského zastupiteľstva, k prijatiu rozpočtovej zodpovednosti neschválením návrhu Programového rozpočtu Mesta Košice na roky 2014-2016

Vážení obyvatelia mesta Košice, volení a nevolení zástupcovia a predstavitelia mesta Košice.

V zmysle § 9ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  „Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť“. 

Po preštudovaní návrhu Programového rozpočtu mesta Košice (PR) na roky 2014-2016 sme zistili mnohé nejasné skutočnosti, na ktoré sme nenašli verejne dostupné informácie. Sme toho názoru, že viac ako 20% výdajov rozpočtu mesta Košice, teda viac ako 30 miliónov EUR nemá preukazujúcu oporu opodstatnenosti v predloženom návrhu Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2014 - 2016.

Polaček a Gibóda podali podnet na prokuratúru na preskúmanie odmien poslancov

„Odmeny poslancov Mesta Košice nie sú v zmysle zákona.“

Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda podali podnet na Okresnú prokuratúru Košice II, na preskúmanie Odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Odmena poslanca má byť za aktivitu, nie paušálna

Polaček a Gibóda kandidujú na poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Výsledky vo voľbách do VÚC v minulom roku utvrdili Jaroslava Polačeka a Marcela Gibódu v tom, že myšlienky, ktoré šírili, majú reálnu odozvu u obyvateľov mesta Košice. Preto sa 16. januára rozhodli kandidovať za poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, opäť ako Občianski a Nezávislí kandidáti.

Stránky