Výzva poslancom MČ Košice – Sever k vyvodeniu ekonomickej a spoločenskej zodpovednosti voči vedeniu miestneho úradu MČ Košice - Sever

Dnes o 15.00 hod. sa na Miestnom úrade mestskej časti Košice - Sever uskutošní posledné rokovanie miestneho zastupiteľstva Severu v tomto volebnom období (2010 - 2014). Tak ako vždy na ňom nebudú chýbať naši občianski zástupcovia Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda.

Tí, po preštudovaní zverejnených materiálov k predmetnému rokovaniu miestneho zastupiteľstva, listom vyzvali poslancov MČ Košice – Sever k vyvodeniu ekonomickej a spoločenskej zodpovednosti voči vedeniu miestneho úradu MČ Košice - Sever. Upozornili ich na nezrovnalosti v materiáloch, ktoré budú prerokované na miestnom zastupiteľstve dňa 8.10.2014, a to na:

  1. Uzatváranie nevýhodných zmlúv
  2. Neplnenie rozpočtu MČ a rozhodnutí miestneho zastupiteľstva
  3. Vyúčtovanie úhrady nákladov spojených s užívaním nájomných priestorov
  4. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zz

Zároveň volených zástupcov MČ Košice - Sever požiadali, o ekonomickú a spoločenskú zodpovednosť, pri prijímaní ich posledných rozhodnutí.

Na rokovanie samozrejme pozývame aj všetkých obyvateľov Severu.

Celé znenie Výzvy TU.