Výjazdové zasadanie KSK - havarijný stav mosta cez Ružín

Most cez Ružín, Trnka, Košice, KSK

O zorganizovanie výjazdového zasadnutia KSK dňa 20.2.2017 v dôsledku situácie s mostom č. 547020 nad vodnou priehradou Ružín požiadali opoziční poslanci KSK Trnka (nezávislý) a Rusnák (KDH). Bude 

rokovanie v Gelnici, Margecanoch alebo predseda KSK Trebuľa (SMER-SD) nevyhovie poslancom a rokovať sa bude v Košiciach?

Cele znenie listu predsedovi KSK

Vzhľadom na neutíchajúce sťažnosti od obyvateľov žijúcich v okolí vodnej priehrady Ružín, zavádzajúce vyjadrenia zo strany Úradu KSK a hlavne nedostatočné prijaté opatrenia vo veci havarijného stavu mosta č. 547020 nad vodnou priehradou Ružín, dňa 9.2.2017 zaslali poslanci KSK Rastislav Trnka a Daniel Rusnák žiadosť  predsedovi KSK o zorganizovanie výjazdového zastupiteľstva, ktoré sa koná v riadnom termíne 20.2.2017 v Košiciach na Trieda SNP 48/A. Vyhovujúce priestory môžeme využit v Margecanoch alebo Gelnici uvádzajú poslanci.

R. Trnka: "Navrhujeme presunutie miesta rokovania 21. Zastupiteľstva KSK 20.2.2017 z Košíc do postihnutej oblasti za mostom Ružín (od Košíc), teda do oblasti kde žijú ľudia najviac postihnutí danou havarijnou situáciou, z dôvodu, aby sa čo najväčší počet z dotknutých obyvateľov mohol zúčastniť na tomto zasadnutí a vyjadriť svoj názor."
"Myslíme si, že ľudia musia mať možnosť sa v tejto situácii demokraticky vyjadriť a na vytvorenie tohto priestoru sme tu my, volení zástupcovia," upresnil Rusnák.

Teraz je moment, kedy by KSK malo byť čo najbližšie ľuďom, to že tomu tak nie je vidíme opakovane na účasti vo voľbách, teraz však môžeme prispieť k väčšej dôveryhodnosti, hoci tá je ohrozovaná v tejto záležitosti hlavne zavádzajúcimi vyjadreniami a nedostatočnými opatreniami zo strany KSK. "Nemôžeme ďalej akceptovať túto "pštrosiu taktitku", tzn. keď nie je problém Úrad KSK má plno oslavných, strategických rečí, avšak pri vzniku problému počúvame len polopravdy od hovorkyne, hádzanie zodpovednosti na iných a o p. predsedovi Trebuľovi ani chýru-ani slychu. Toto musí skončiť.", uzatvára Trnka

Veríme, že predseda KSK Z. Trebuľa nepodľahne emóciám a zachová sa rozumne, racionálne, očakávame teda zorganizovanie tohto výjazdového zasadnutia bez zbytočných výhovoriek.

Prílohy: