OTVORENÝ LIST PETROVI PELLEGRINIMU

Raši, Pelegriny, Polaček, primátor

Vážený pán predseda vlády,

Vašu vládu aj po získaní dôvery parlamentu naďalej sprevádzajú masové protesty v slovenských mestách. Odrážajú nedôveru verejnosti voči viacerým zotrvávajúcim aj narýchlo povolaným novým členom vlády, ktorí nemajú odborné či morálne predpoklady na výkon funkcie ministra. Za jedného z takých my, Košičania, považujeme najmä podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho.

Výzva na odvolanie podpredsedu Vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho 

Keď ste ho ako predseda vlády SR aj napriek tomu navrhli za podpredsedu vlády, predpokladáme, že ste nemali zlý úmysel spraviť capa záhradníkom (obrazne povedané). Vychádzame z toho, že ste iba nemali všetky informácie. V takom prípade si pokladáme za svoju povinnosť Vás na základe osobnej skúsenosti stručne informovať  o  verejne publikovaných prehreškoch Richarda Rašiho s dôrazom na najzávažnejšie z nich. K ich predloženiu ste nás povzbudili aj Vaším vystúpením v relácii RTVS Sobotné dialógy.

čítajte aj skvelú glosu Jaroslava Polačeka:
Odchod Rašiho je skvelou správou pre Košice ale tragédiou pre Slovensko

Pán Richard Raši sa posledných 7 rokov ako primátor mesta snažil zanechať po sebe v Košiciach stopu. Zároveň poskytol dostatok dôvodov na zhodnotenie, prečo investície a informatizácia nie sú jeho silnou stránkou.

Ani on sám totiž netají svoju nekompetentnosť pre oblasť informatizácie, keď po vymenovaní do funkcie vyhlásil: „Chcel by som tým, že nie som IT-čkár, ani ekonóm, ani špecialista, ponúknuť pohľad strany konečného prijímateľa.”

Ako primátor mesta Košice na to šancu mal, ale nedokázal prepojiť ani len základné informačné systémy mesta Košice, jeho mestských častí a mestských podnikov. A to v meste, ktoré je právom hrdé na privátnu IT sféru, ktorá sa v ňom rozvinula a ktoré samo investovalo nemalé prostriedky do informačných systémov. Tento potenciál teda nedokázal využiť.

Preto občania aj dnes musia osobne chodiť nahlasovať a riešiť tie isté či spolu previazané veci na mesto aj mestskú časť, napríklad pri banálnej registrácii psa. To je jednoznačný dôkaz toho, že vicepremiér Richard Raši nevie a nechápe, čo potrebuje konečný prijímateľ – občan.

Rovnako musíme poukázať na situáciu z februára 2018, keď na rokovaní mestského zastupiteľstva ako primátor odmietol zodpovednosť vedenia mesta za stav, v ktorom informačný systém mestskej polície na kontrolu parkovania nie je prepojený s informačným systémom parkovacej spoločnosti EEI. A to napriek tomu, že takéto prepojenie systémov a automatická kontrola parkovacích zón malo byť hlavným prínosom parkovacej politiky, ktorú do Košíc Richard Raši sľuboval priniesť.

Podobnú nekompetentnosť Richard Raši prejavuje aj v oblasti riadenia investícií. Svoje zlé referencie sa pokúša tajiť už od pôsobenia v predchádzajúcich politických funkciách ministra zdravotníctva a primátora Košíc.

Počas jeho viac ako 7 rokov trvajúceho funkčného obdobia primátora mesto Košice získalo dva významné balíky európskych peňazí. Jeden z nich bol účelovo viazaný na investičné projekty v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2013, druhý bol viazaný na nákup dopravných prostriedkov hromadnej dopravy a na rekonštrukciu električkových tratí.

Občanom a mestu Košice priniesla realizácia týchto projektov nielen pozitívne vplyvy, ale aj traumu v podobe množstva technických a organizačných nedostatkov, nekonečného dopravného chaosu a nakoniec aj celkového sklamania z nezodpovedajúcej hodnoty v porovnaní s preinvestovanými prostriedkami z fondov EÚ. Je teda otázne, kto je skutočne konečným prijímateľom výhod z týchto projektov.

Absenciu odborného riadenia, kontroly financovania prác a sankcionovania za ich meškanie a nekvalitu primátor mesta nahrádzal iba apelom na obyvateľov „oplatí sa vydržať“. Nekonečná zhovievavosť mesta ako investora zastúpeného v osobe primátora Rašiho tak viedla k nekvalite a k nedodržiavaniu harmonogramov prác zo strany dodávateľov. To de facto viedlo k porušovaniu finančnej disciplíny pri spravovaní majetku mesta a poskytnutých verejných finančných zdrojov. Výsledkom doterajších kontrol z vyššej úrovne je povinnosť mesta vrátiť štátu 5,6 mil. € za nedodržanie harmonogramu jednej zo stavieb Košice EHMK (Kasárne Kulturpark) a vrátenie neoprávneného čerpania európskych prostriedkov na DPH v čiastke 14,5 mil. € za rekonštrukciu električkových tratí (MET).

Ako sám viete, pán predseda, výzvu EÚ na vrátenie DPH považuje mesto Košice za spornú. Rokovania SR s EÚ o riešení tohto sporu teraz paradoxne prevzal po Vás ex-primátor Raši z titulu novej vládnej funkcie. Schválenie preklenovacieho úveru vo výške dlhu od ministerstva financií je pre Košice pomocou, ale podstatu nerieši. Richard Raši zlyhal v tom, že ako primátor mesta odborne nezabezpečil dozor nad prípravou projektov a vopred si nepoistil oprávnenosť čerpania DPH.

Okrem týchto pochybení, najkomplexnejší obraz o ekonomike mesta za riadenia primátora Richarda Rašiho dáva Protokol o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktorý spracoval a poskytol mestu Košice ešte v roku 2016 Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Protokol konštatuje množstvo závažných finančných, procesných a legislatívnych pochybení a nezrovnalostí, zakladajúcich aj trestnoprávnu zodpovednosť!

V tejto súvislosti je zarážajúce, že primátor Richard Raši robil všetko pre to, aby existenciu a obsah protokolu účelovo zatajil pred verejnosťou aj poslancami mesta Košice. Nehanbil sa na to zneužiť aj súdy SR, kde podaním neodôvodnených žalôb sa snažil oddialiť zverejnenie závažných zistení protokolu. Krajský súd jednu zo žalôb mesta odmietol v januári 2018 ako neprípustnú.

Vysporiadanie sa s kontrolnými zisteniami a ich následkami, za ktoré nesie zodpovednosť Richard Raši ako vtedajší štatutár mesta, tak jeho odchodom na post podpredsedu vlády nespravodlivo pripadlo na nič netušiacich Košičanov.

Podľa nášho názoru týmto účelovým zatajovaním kontrolných zistení, motivovaným vlastnou kandidatúrou na post predsedu VÚC KSK, Richard Raši nemorálnym spôsobom zneužil právomoci a funkciu primátora na svoje osobné politické ambície. Tento jeho prístup by mal byť varovaním aj pre Vás.

Z ďalších nezvládnutých investičných akcií a hrozieb pre Košice, na ktoré kontrola NKÚ poukázala, spomenieme iba dve:

  1. Parkovacia spoločnosť EEI a ňou zavádzaný systém parkovacej politiky v Košiciach. Riešenie, ktoré priniesol, presadil a obhajoval primátor Raši, bolo postavené na zverení parkovania súkromnej spoločnosti v čase, keď zákony SR takýto prenájom nepovoľovali. Zmluva je teda uzavretá v rozpore so zákonom a de jure neplatná! Zároveň spoločnosť EEI nedodržala viaceré závažné ustanovenia zmluvy, čo mestu Košice dáva priestor na jej vypovedanie. Napriek tomu, že primátor Raši nezvládol príchod tejto investície, presadzuje aj odchod spoločnosti EEI, a to dokonca s vyplatením odškodného tejto spoločnosti z peňazí nás, Košičanov! Už príchod EEI do Košíc vyvolal najväčší odpor občanov v histórii mesta. Viete čo spôsobí vyplatené miliónové odškodné?
  2. Zámer výstavby futbalového štadióna bez spoľahlivého finančného krytia. Zámer od začiatku odhaľuje neschopnosť Richarda Rašiho transparentne a finančne udržateľne riadiť investičné projekty. Svedčí o tom chaos sprevádzaný zavádzaním mestských poslancov:
    1. zmena štandardného verejného obstarávania, a to dokonca vo forme medzinárodnej súťaže na zrýchlenú a menej transparentnú formu,
    2. zavádzanie poslancov, že štadión na medzinárodné zápasy podľa UEFA 4 Košice postavia za 12 miliónov Euro bez DPH, pričom v danej dobe bolo vedeniu mesta zrejmé, že to vôbec nebude postačovať.
    3. skrytá zmena štandardu štadióna z UEFA 4 na UEFA 3 predstavujúca de facto stratu možnosti, aby sa v Košiciach mohli hrať medzinárodné zápasy,
    4. schválenie spoločnosti na jeho výstavbu, ktorej vedenie nemuselo informovať a dnes žiadať poslancov mesta Košice o súhlas s výstavbou štadióna, ktorého cena sa vyšplhala v konečnej verzii až na 23 000 000 Euro s DPH.

Nám, aktivistom a komunálnym politikom, ktorí dlhodobo intenzívne spolupracujeme na kultivovaní komunálnej politiky, sa Rašiho postup do vlády SR javí ako zbabelý únik pred politickou zodpovednosťou za pochybenia vo funkcii primátora Košíc. Za ešte horšie považujeme, keď vyššie opísané spôsoby riadenia, ktorými sa skompromitoval vo funkcii primátora, bude Richard Raši uplatňovať v ministerskej funkcii. Očakávame, že z toho budete vychádzať aj pri posúdení našej výzvy. Vaše kroky budeme pozorne sledovať spolu s novinármi a organizátormi protestov Za slušné Slovensko. Každá vláda je obrazom jej predsedu.

S pozdravom autori výzvy – poslanci KSK, poslanci mesta Košice a jeho mestských častí a aktivistické skupiny bojujúce proti pôsobeniu EEI v Košiciach:

Nezaplatím EEI ani cent! Občianska neposlušnosť

Nechcem platiť EEI pred blokom

Podpísaní:

Henrich Burdiga, občiansky aktivista
Mgr. Marcel Gibóda, poslanec mestského zastupiteľstva v Košiciach, poslanec miestneho zastupiteľstva Košice-Sever
Bc. Dominik Karaffa, občiansky aktivista
Ing. Karol Labaš, občiansky aktivista
MVDr. Zdenko Lipták, občiansky aktivista
Mgr. Ladislav Lörinc, poslanec miestneho zastupiteľstva Košice-sídl. KVP
Ing. Igor Petrovčik, poslanec KSK, poslanec miestneho zastupiteľstva Košice-Staré mesto
Ing. Jaroslav Polaček, poslanec KSK, poslanec mestského zastupiteľstva v Košiciach
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, poslanec KSK
Mgr. Ladislav Strojný, občiansky aktivista                                                  

 

V Košiciach, 10. apríla 2018