Trhovisko je už týždeň zasypané snehom

Trhovisko Merkúr, Polaček, Gaj, parkovanie, sneh, Kośice

Vážený pán starosta Gaj,

úlohu starostu dlhodobo nezvládate, nestaráte sa o svojich obyvateľov a ani mestskú časť. Porušujete a ignorujete všeobecne záväzné nariadenie, čím živnostníkom, ktorí sa živia predajom tovaru na trhovisku ubližujete a odrádzate od predaja. Trhovisko Merkúr je jedným z príkladov, ako sú Vám všetci obyvatelia Severu ukradnutí. Jedná sa totiž o priestor, z ktorého ma finančný osoh celá mestská časť.

(celý list: TU)
Trhovisko je už týždeň zasypané snehom a Vy si užívate odmeny, ktoré Vám poslanci „odklepli“ v závere roka. My dúfame, že to urobili naposledy a pochopia, že ste starostom len sám pre seba!


Vážený pán starosta MČ Košice – Sever.
Vo veci zimnej údržby na trhovisku Merkúr sa na nás obrátila skupina účastníkov trhu: obyvatelia na jednej strane a na strane druhej trhovníci. Požiadali nás, aby sme Vám tlmočil ich nespokojnosť s Vašou prácou, ako aj flagrantné pristupovanie k Vašim povinnostiam, za ktoré poberáte plat starostu.  Obyvateľom sa nepáčia Vaše mediálne výstupy o tom, ako osobne odpratávate sneh, pretože nie sú založené na pravde a považujú ich len za lacné mediálne triky.

Podľa § 9 (Údržba trhoviska) správca, teda Mestská časť, ktorú zastupuje starosta,je povinná  zabezpečiť čistenie a upratovanie priestorov trhoviska, ako aj v jeho bezprostrednom okolí, pričom  správca zároveň zodpovedá aj za zimnú údržbu trhoviska. 

Očakávame od Vás okamžitú nápravu, ospravedlnenie  a rozumné vysvetlenie

 

Prílohy: