Ťažba uránu ožíva - podpíšte výzvu!

urán, Košice, Raši, Polaček, poslanci, KSK

Zsolt Simon poslanec NR SR: "Raši chce, aby Košičania neplatili za verejné osvetlenie."

Na tlačovom brífingu sme vyzvali vládu SR, aby k ratifikácii predloźila taký návrh na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA), medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, aby obsahovala podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy SR. verejná výzva TU!

Žiadame, aby v zmluve bol exaktne vyznačený:

  • zákaz dobývania rádioaktívnych nerastov, okrem prípadu, ak obyvatelia každej dotknutej obce v miestnom referende vyslovia s dobývaním rádioaktívnych nerastov súhlas
  • zákaz používania technológie kyanidového lúhovania pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov

Vyznačenie konkrétneho znenia v tejto zmluve považujeme za dôležité pretože ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Primátor Raši sa hrdí, že "vybavil" zákaz dobývania uránu v Košiciach, za predpokladu, ak obyvatelia v referende vyslovia s dobývaním rádioaktívnych nerastov svoj nesúhlas." Zároveň však povedal cit: "Pokiaľ budem primátorom, urán sa v Košiciach ťažiť nebude!"


Primátor Raši v primátorskom kresle končí, čo teraz? Budú Košičania svietiť?

Z riešením prišiel Simon Zsolt a košickí aktivisti Ladislav Rovinský, Jozef Šuchta, Jaroslav Polaček a Karol Labaš. Všetci spoločne skoncipovali aj so starostami dotknutých obcí výzvu, ktorú po podpise obyvateľov adresujú poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. "Je pre nás dôležité, aby medzinárodná zmluva, obsahovala ustanovenia, ktoré do zmluvy patria a tým sa dodržali platné zákony SR. V opačnom prípade, môže nastať situácia, že Kanadské spoločnosti sa vyhnú skrz medzinárodnú zmluvu našim platným zákonom a buď im budeme musieť vyhovieť v ťažbe alebo si budú môčt uplatniť hospodársku škodu, v miliónoch eur."

Reportáž Košice:dnes

 

Text výzvy:

My, dolu podpísaní občania, vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby schválili a predložili prezidentovi Slovenskej republiky na ratifikáciu a prezidenta, aby ratifikoval „Návrh na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a
Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej“ až po zapracovaní podmienok vyplývajúcich z platnej legislatívy SR na uvedenie a vyznačenie:
„- zákazu dobývania rádioaktívnych nerastov, okrem prípadu, ak obyvatelia každej dotknutej obce v miestnom referende vyslovia s dobývaním rádioaktívnych nerastov súhlas,
- zákazu používania technológie kyanidového lúhovania pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov.“

 

Záznam z tlačovej konferencie: