Rada starostov podporila našu iniciatívu o vypísaní referenda k redukcii počtu mestských častí.

referendum Košice, poslanci, mesto Košice, Polaček, Gibóda

Rada starostov mesta Košice podporuje iniciatívu o vypísaní referenda k redukcii počtu mestských častí. Na svojom 4. rokovaní starostovia prijali uznesenie, ktorým podporili iniciatívu mesta Košice vychádzajúcu z nášho OaN návrhu, ktorý sme predložili na februárovom mestskom zastupiteľstve.

prečítajte si tiež: Referendum o mestských častiach v Košiciach BUDE! 

Myslíme si, že samotná diskusia obyvateľov v rámci referenda napomôže obyvateľom pochopiť ako „skosnatele“ funguje samospráva v meste. Ide o systém politických strán, ktoré parazitujú na neefektívnom a zbytočnom členení mesta, v ktorom je sústredená  celá moc s peniazmi. Mestské časti nemajú žiadne významné kompetencie a  požiadavky obyvateľov len preposielajú na mesto Košice, čím sa z nich stali predražené kancelárie prvého kontaktu prípadne dispečerské pracoviská.

K dnešnému dňu nám nie je jasné, akú predstavu má samotné vedenie mesta. Jediná prezentácia, ktorú mesto Košice naservírovalo obyvateľom sa viedla vo vágnej až tajuplnej diskusii. Primátor až dnes na základe našich interpelácií zverejnil navrhované alternatívy  nového členenia mestských častí mesta Košice a ich finančných analýz. „Tie odpovede sú amatérske až smiešne“ netaja svoj postoj k informáciám primátora Polaček s Gibódom.

Redukcia mestských častí nemusí byť len o spájaní ale aj o ich rušení . V otázke členenia mesta na mestské časti sa zabúda v diskusiách na variant „Silného mesta Košice bez mestských častí“

„Téma jedného, silného mesta Košice v samospráve nie je nová, priniesla by v mnohých oblastiach zjednodušenie života bežných Košičanov. Obyvateľom je totiž jedno, kto sa im o ich cesty a chodníky stará. Jediné čo ich zaujíma je, aby boli v poriadku a tak je tomu vo všetkom.“ myslí si Jaroslav Polaček.

„Mesto Košice je primalé na to, aby boli pre jeho obyvateľov samostatne fungujúce mestské časti výhodné. Už ďaleko väčšie mestá prišli na to, že je to ekonomicky nerentabilné. Sme za zachovanie prirodzených mestských častí, no za spojenie a zefektívnenie fungovania samosprávnych procesov.“ predstavuje víziu Občianskych a Nezávislých Marcel Gibóda a dodáva: „Mestské časti a ich obyvatelia pri správnom nastavení neprídu o svoj vplyv na dianie v ich mestskej časti, ba ani o financie na jej rozvoj. Zákon o obecnej samospráve pozná inštitúty, ktoré v iných veľkých mestách na Slovensku fungujú.“