PROTOKOL o výsledku kontroly NKÚ v meste Košice

NKÚ, protokol, Košice EEI výsledok kontroly, nehospodárne, Raši, zlodej, protokol z NKU

Porušenie zákonov, finančnej disciplíny, či nehospodárne nakladanie s majetkom mesta, na toto všetko poukazuje kontrola z NKÚ, ktorá bola vykonaná pred takmer rokom v Košiciach. Celý protokol nájdete TU.

Na 37 stranách sa dočíte ako primátor Raši šafári s verejným majetkom a zároveň pochopite, prečo tento primátor zažaloval kontrolný tím. Raši za 7 rokov primátorovania neoprávnene vyhlasoval súťaže, nehospodárne nakladal s mejetkom či nedodržiaval rozpočet mesta a míňal peniaze neoprávnene. Len porušenie finančnej disciplíny bolo  vyčíslené na viac ako 1,5 milióna eur.

Kontrolný tím sa nevenoval len neplatnej zmluve s EEI alej aj futbalu, Borovicovému háju, K-13, poskytovaniu dotácií, Kosit-u, Auparku či vyraďovaniu nepotrebného majetku. 

Protokol, ktorým disponujeme je tak závažný, že v najbližších dňoch budeme verejnosť informovať prostredníctvom tlačovej konferencie.

Igor Petrovčík
Jaroslav Polaček
Marcel Gibóda

----

Vedeniu mesta Košice, primátorovi mesta R. Rašimu ako aj poslancom mesta sme adresovali 05.09.2017 tento list:

Vážený pán primátor,
Vážení kolegovia poslanci mesta Košice

V linke tohto emailu Vám zasielame „protokol o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúceho obdobia.“ Tento protokol nám primátor mesta resp. magistrát odmietli vydať. Kontrola bola začatá 13.07.2016 a bola ukončená 22.12.2016.

Nechceme špekulovať a vynášať súdy, preto žiadame pána primátora touto cestou aby:

a)      Informoval všetkých poslancov mesta, čo konkrétne považuje v predmetnom protokole za zavádzajúce respektíve nepravdivé.
b)      Zverejnil žalobu na NKÚ čím s transparentní argumentáciu a postoj voči tejto organizácii.
c)      Zaradil na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva bod „informácia o výsledku kontroly z NKÚ“.
d)      Vysvetlil, prečo mesto tvrdilo, že protokol neobsahuje informácie o parkovaní a spoločnosti EEI.
e)      Kto za mesto Košice uplatňoval práva mesta v spoločnosti Kosit bez predchádzajúceho poverenia zastupiteľstva v roku 2013 a 2014 vo veci rozdeľovania zisku.
f)      Iné informácie, ktoré rozplynú pochybnosti o netransparentnosti, porušovaní zákonov, finančnej disciplíny, nehospodárnom nakladaní s majetkom mesta Košice.

Ďakujeme.

Linka na protokol:

http://www.oan.sk/sites/default/files/attachments/protokol_nku_2016_dec.pdf