Promptný zásah štátu zamedzil mareniu volieb na Severe

Vďaka efektívnemu zásahu štátnej správy – Ministerstva vnútra SR a Okresného úradu Košice, nebudú voľby v Mestskej časti Košice – Sever spochybnené. Prednosta Okresného úradu Košice využil svoje zákonné možnosti a napravil porušenie zákonnej povinnosti, ktorú si nesplnila Mestská časť Košice – Sever a to tým, že nezverejnila v zmysle zákona o voľbách do obcí počet jej obyvateľov.

„S okresným úradom sme spoločne zamedzili právnemu zmätku, ktorý by zneisťoval voľby v Mestskej časti Košice – Sever. Mrzí ma, že náš zákonný a odôvodnený podnet starosta Gaj verejne nazval „blbosťou“.“ zhodnotil vývoj udalostí Jaroslav Polaček a ocenil okamžitú reakciu štátnej správy v rámci jedného pracovného dňa.

Mestská časť Košice – Sever má podľa Okresného úradu pre účely konania komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2014, spolu 20 303 obyvateľov k 31.12.2013.

„Výhovorky, neschopnosť a znevažovanie základných princípov transparentného priebehu volieb do obecnej samosprávy v Košiciach sú príkladom nízkeho štandardu volených predstaviteľov a pracovníkov miestnej samosprávy v meste Košice. Nie len Sever a sídlisko Nad jazerom sú toho príkladom. Je pravý čas zamyslieť sa nad fungovaním samosprávy v Košiciach.“ uviedol politológ Marcel Gibóda.

Po tom, čo aktivisti Polaček a Gibóda podali podnet na prokuratúru a Ministerstvo vnútra SR sa na webovej stránke MÚ Košice – Sever uvádza že „V dôvodovej správe k XXXV. zasadnutiu MZ MČ Košice – Sever už bol zverejnený údaj o počte obyvateľov MČ Košice – Sever ku dňu 31.7.2014. Tento materiál bol zaslaný elektronickou poštou aj všetkým poslancom MZ a informácia o počte obyvateľov MČ Košice – Sever odznela aj na uvedenom rokovaní MZ.  Údaj o počte obyvateľov MČ Košice – Sever bol spracovaný na základe stanoviska MV SR k určeniu počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí.“  Na stránke sa neuvádza či túto informáciu majú občania chápať ako ospravedlnenie alebo výtku.

Občianski a nezávislí kandidáti na Severe tak teraz môžu s istotou pripraviť svoje kandidátne listiny a petície na odovzdanie. Stihnúť to však musia do nedeľnej polnoci 21. septembra.

V prílohe: Oznámenie o počte obyvateľov Okresným úradom Košice