Primátor v župane

Polaček, Prezident, volebný zákon, ústavný súd, Kiska, Raši, Košice

aktualizované  Prezidenta SR sme s Dominik Karaffa požiadali, aby vrátil Národnej rade SR zákon, ktorým chcel SMER upevniť svoju MOC V KOŠICIACH. Prezident Kiska svoje právo využil a Bugárovu novelu nepodpísal! Našu odôvodnenú žiadosť podpísalo 14 aktivistov a poslancov Mestského zastupiteľstva V Košiciach. Všetkým ďakujeme. (celý list v prílohe)

 

pozn:
V NR SR bol koaličnými poslancami navrhnutý a prijatý zákon, ktorý umožní vyhlásiť doplňujúce voľby do orgánov samosprávy miest a obcí len do 31.10. 2017, teda ešte predtým ako sa uskutočnia voľby do orgánov VÚC. Sme presvedčený že tento zákon je účelový a nahráva a sleduje záujmy košických smerákov.

aktualizované:  Parlamentná opozícia podala podnet na Ústavný súd SR. Držte nám palce, aby primátor Raši neostal v župane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach 23. mája 2017

Vážený pán prezident Slovenskej republiky,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o využitie Vášho ústavného práva podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého môže prezident vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami do 15 dní od jeho doručenia.

Naša žiadosť sa týka návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Martina Glváča, Dušana Jarjabka, Tibora Glendu a Bélu Bugára, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol prerokovaný a schválený na 17. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 11. mája 2017 uznesením č. 621.

Návrh zákona sa týka možnosti vyhlásenia volieb do orgánov územnej samosprávy v prípade, ak vznikne potreba konať tieto voľby v prebiehajúcom volebnom období. Podľa navrhovanej právnej úpravy by malo byť ich vyhlásenie možné len do 31. októbra 2017.

Vážený pán prezident, jedným zo základných demokratických princípov volieb je ich priamosť. Priamosť volieb zabezpečuje voličom slobodné rozhodnutie o voliteľných kandidátoch. Návrh zákona, ktorý Vám bol predložený na podpis, toto právo voličom
konkrétnej samosprávy upiera. Predložené znenie zákona sa bude týkať len značne obmedzeného okruhu kandidátov, ktorí budú zároveň spĺňať dve podmienky. Po prvé budú vykonávať verejnú funkciu v pozícii starostu alebo primátora a zároveň budú
po novembrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov zvolení do funkcie predsedu samosprávneho kraja. Ak vstúpi takýto zákon do účinnosti bude to znamenať, že v obci alebo
v meste, ktorých starosta alebo primátor boli zvolení do funkcie predsedu samosprávneho kraja sa nebudú konať doplňujúce voľby. Účelovosť tohto zákona vidíme aj v tom, že jeho aplikácia je jednorazová a súvisí len s konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.

Slovenská republika je demokratický právny štát a našou povinnosťou je tieto dve hodnoty zachovávať. Sme presvedčení, že schválený zákon je v rozpore s týmito hodnotami
a sleduje len jeden cieľ, ktorým je udržanie vplyvu na výkonnú zložku moci v konkrétnej samospráve po úspešnom zvolení kandidáta do funkcie predsedu samosprávneho kraja.

S úctou

Dominik KARAFA       Jaroslav POLAČEK

aktivista            poslanec mesta Košice

Prílohy: