Poznáte znalcov? - predaj Kositu Košice

Pomôžte pri hľadaní odborníka – znalca, ktorý by sa vyjadril k znaleckému posudku na ohodnotenie KOSITu.  Pripravujeme totiž podnet na súd z dôvodu úmyselného podhodnotenia tejto spoločnosti.
sledujte: www.ZastavmeIch.sk

Oboznámte sa so znaleckým posudkom, na ohodnotenie akcií spoločosti KOSIT a.s. Košice vo vlastníctve Mesta Košice za účelom predaja. 

 

Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok: 31.12.2015

Dátum ku ktorému poslanci mesta Košice odsúhlasili predaj akcií: 19.06.2017

Spracovateľ: KONTECH s.r.o. Trenčianske Teplice

Hodnotiaci tím Kontechu oceňoval Kosit od  01.10.2016 - 31.10.2016

Všeobecná hodnota 29 kusov akcií, (29% -ný podielu) na základnom imaník k 31.12.2015: 3.128.454,00€

Všeobecná hodnota spoločnosti stanovená podnikateľskou metódou: 12.691.495,00€

Objem vlastného kapitálu: 21.060.611,00€

Celkový kapitál: 40.907.640,00€

Hodnota pokračujúca (Hp) 41.078.365,00€

Hodnota podielov v spoločnostiach vo vlastníctve KOSITu

REMKO Sírnik s.r.o.:505.363,00€

East Paper, spol s.r.o. Košice: 190.300,00€

 

NEOHODNOTENÉ PODIELY:

KOSIT EAST s.r.o. Základné imanie: 955 000 EUR
KOSIT Jasov s.r.o. Základné imanie: 497 910 EUR
KOSIT SERVICES s. r. o. Základné imanie: 30 000 EUR
KOSIT WEST s. r. o. Základné imanie: 5 000 EUR

Majetkovo spriaznené spoločnosti
DUTEKO, a.s.
OZÓN Hanušovce, a.s.
OZOR, s.r.o.
TMHC, a. s.
????? a čo ešte chýba?

 

ďalšie informácie: Stanovy, zakladateľské listiny: TU 

ZNALECKÝ POSUDOK(pdf) Ohodnotenie akcií spoločnosti KOSIT a.s. TU

sledujte stránku www.ZastavmeIch.sk