Požiadali sme o pomoc primátora!

Už niekoľko týždňov sú obyvatelia mesta Košice traumatizovaní problémom spojeným s Trhoviskom pri Obchodnom centre Merkúr v mestskej časti Košice´-Sever. Medializované informácie ako aj samotné aktivity zúčastnených strán nás utvrdzujú v tom, že spor, ktorý vymedzuje priestor potrebný pre plnohodnotné fungovanie trhoviska sa posunul do roviny, ktorá potrebuje vec riešiť z pohľadu celomestského významu.

Starosta Mestskej časti Košice-Sever svojou „ústretovosťou“ tvrdí, že veľa možností ako riešiť súčasnú situáciu nie je. Viac ako 1.600 podpisov pod petíciou a ani jednohlasné prijatie uznesenia na záchranu trhoviska trinástich poslancov mestskej časti, nevytvára dostatočný tlak na miestnu samosprávu. 

Ako členom petičného výboru, poslancom mesta Košice a zároveň poslancom Mestskej časti Košice-Sever nám osobne záleží na zachovaní trhoviska v rozsahu a umiestnení, ako ho poznáme v súčasnosti. Želáme si, aby tak potrebná obnova obchodného centra, ktorú súkromný majiteľ pripravuje minimálne zasiahla do funkcionality a priestoru súčasného trhoviska.

Podľa § 46 odsek 2 písmeno b) Štatútu mesta Košice medzi veci celomestského významu patria aj trhoviská ak svojím charakterom sa dotýkajú záujmov obyvateľov viacerých mestských častí, alebo celého mesta. Trhovisko Merkúr túto definíciu v plnom rozsahu napĺňa, nakoľko jeho služby využívajú obyvatelia celého mesta Košice ako aj okolitých obcí.

Preto sme požiadali listom, primátora mesta Košice Richarda Rašiho, aby svojou autoritou prispel k záchrane trhoviska, ktoré  niekoľko desaťroči prispieva k charakteru a koloritu mestskej časti.

Vážený pán primátor,

na základe vyššie uvedených skutočností a obavy z narastajúceho konfliktu Vás chceme požiadať, aby ste sa z pozície svojho úradu osobne angažovali v danej problematike a pomohli nájsť také riešenie, ktoré bude akceptovateľné pre obyvateľov, trhovníkov, poslancov mestskej časti, vedenie mestskej časti ako aj majiteľa obchodného centra.

Jedným z nevyhnutných opatrení je vyrokovanie či stanovenie dočasných podmienok so spoločnosťou EEI, ktorá je prevádzkovateľom parkoviska pred OC Merkúr a zároveň zmluvným partnerom mesta Košice. Nami navrhované riešenie spočíva v prenajatí dostatočne širokého pásu parkoviska pre potrebnú prevádzku trhoviska tak, aby nedochádzalo ku kolízii s vozidlami a obyvateľmi počas rekonštrukcie obchodného centra Merkúr.

Veríme, že takéto riešenie bude vyhovovať všetkým stranám a vytvorí počas rekonštrukcie objektu dostatočne dlhý časový priestor na prijatie riešenia, ktoré prinesie všetkým obyvateľom mesta moderný objekt s moderným trhoviskom.

S úctou

Ing.Jaroslav Polaček
Mgr. Marcel Gibóda