Pozemok pre priateľa Pašku

Pozemok pre priateľa Pašku
Raši sa netají priateľstvom k Paškovcom. 
 
Aj preto primátor mesta, ktorému záleží na našom meste (čítaj: Tu je náš domov) zaradil na rokovanie mestského zastupiteľstva bod, ktorým za osobitne výhodných podmienok sme mali odsúhlasiť predaj pozemku v peknej lokalite pod lesom.

 
V dôvodovej správe sa píše: V roku 2016 si pani Pašková prenajal od Mestských lesov pozemok, ktorý zveľadila, vyčistila od skládky stavebného materiálu, náletových drevín. Ďalej realizovala prostredníctvom ťažkej techniky rozsiahle terénne úpravy, oplotenie pozemku a sanačné práce a preinvestovala nemalé finančné náklady počas celej doby nájmu (čítaj za rok prenájmu). 
 
Majetková komisia (čítaj poslanec BRIXI) odporučila výšku kúpnej ceny 15€/m2, berúc ohľad na dlhodobé zveľaďovanie pozemku.Nikde sa však neuviedlo, že pozemok je okrem iného súčasťou biocentra regionálneho významu "Košický les" a prispieva k ekologickej stabilite mesta Košice.

Z fotografie si urobte vlastný názor a pohľadajte napríklad aj tú skládku a rozsiahle terénne úpravy, ktoré bolo potrebné urobiť, aby to Raši strelil za cenu garáže. Lebo len tak, prinesieme do rodiny Paškových radosť a štastie...
 
Ďaľšie info nájdete aj v denníku Korzár: