PETÍCIA proti výrubu stromov na Watsonovej

petícia, Polaček, Gibóda, primátor, OAN, Košice, starosta

Máme za to, že súčasný stav zelene nám zabezpečuje adekvátne podmienky na život v zdravom životnom prostredí, v ktorom máme ako ľudia právo žiť, čo nám zaručuje aj článok 44 Ústavy Slovenskej republiky. Apelujeme na príslušné orgány verejnej správy, aby podnikli v rámci svojej právomoci všetky úkony k tomu, aby mohla byť zeleň a stromový porast zachované a aby pri tomto posudzovaní vzali plný zreteľ na spoločenskú a ekologickú hodnotu uvedených porastov, nie len pre bezprostredných obyvateľov Watsonovej a Hroncovej ulice v Košiciach, ale aj pre celú mikroklímu Košíc.

PETÍCIA PROTI VÝRUBU STROMOV
NA WATSONOVEJ ULICI V KOŠICIACH

Petičný výbor predkladá obyvateľom petíciu za zachovanie zelene a stromového porastu na ulici Watsonova v Košiciach v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Touto petíciou  žiadame príslušné orgány štátnej správy a samosprávy, a to najmä:

  • Mesto Košice (aj ako stavebný úrad a ako orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody),
  • Mestskú časť Košice – Sever,
  • Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,
  • Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky,

zachovať súčasný stav zelene a stromového porastu na Watsonovej ulici v Košiciach. Nesúhlasíme s odstránením súčasných porastov z tejto ulice a s ich výrubom. 

Petíciu môžete podpísať elektronicky TU!

alebo si vytlačte petičný hárok, ktorý po podpise vložte niektorému z členov petičného výboru do poštovej schránky.

Za petičný výbor:

Ing, Jaroslav Polaček, Nemcovej 4, ¸040 01 Košice-Sever, polacek@oan.sk
Pavol Snopek, Hroncova 11, 040 01 Košice-Sever,
Mgr. Teodózia Bejdová, Hroncova 15, 040 01 Košice-Sever,
Igor Tomčo, Hroncova 6, 040 01 Košice-Sever,
JUDr. Ladislav Rovinský,  Pokroku 7, 040 11 Košice - Západ, predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Košice 2013, je osoba poverená zastupovať petičný výbor pred orgánmi verejnej správy, rovinsky.ladislav@gmail.com.

 

Súvisace články: 
Košičania zbierajú podpisy proti výrubu na Watsonovej
Plynári kontra ochranári: Koľko stromov padne za obeť?
Petícia proti výrubu stromov na Watsonovej ulici v Košiciach