Na Severe sú komisie pre obyvateľov verejné

V mestskej časti Košice-Sever sme urobili ďalší krok k transparentnosti. Komisie Mestskej časti sú prístupné pre verejnosť.

doplnené: Košice:Dnes Sever na rozdiel od mesta otvoril komisie občanom

Miestni poslanci schválili zmenu v rokovacom poriadku, ktorá umožní účasť verejnosti na komisiách. Navrhovateľom boli nezávislí poslanci. Kosmas Bekiaris spracoval a predložil poslanecký návrh.  „Je to o tom, aby občan mal možnosť vidieť, ako v komisii konkrétny poslanec pracuje. Aj na základe toho sa môže rozhodnúť, či mu dá svoj hlas aj nabudúce.“

Hlasovanie v prospech návrhu prešlo o jeden hlas. „O to viac si túto zmenu musíme vážiť“, - konštatovali poslanci, ktorí hlasovali za návrh.

Poslanci Polaček a Gibóda sa o podobnú zmenu pokúšali aj v mestskom parlamente. Vedenie mesta ako aj poslanci, ktorí podporujú primátora Richarda Rašiho vtedy oponovali: „...že pokiaľ občan chce disponovať s informáciami, má možnosť kntaktovať svojich poslancov.“  
Marcel Gibóda pred podaním návrhu mestskému zastupiteľstvu vtedy osobne navštívil takmer všetky mestské komisie. „Bol som smutný z výsmechu a arogancie niektorých členov komisie, ktorí si vymýšlali rôzne argumenty ako náš návrh nepodporiť“ , - vysvetlil Gibóda.

Mimovládna nezisková organizácia TIS (Transparency International Slovensko) odporúča, aby komisie v samosprávach boli priamo otvorené verejnosti, teda aby prítomnosť občana komisia nemusela odsúhlasiť. Dôvodom je, že práve v týchto orgánoch sa de facto tvoria rozhodnutia, ktoré potom poslanci často už iba schvália.