Mrhanie peňazí zvíťazilo nad rozvojom MČ Košice - Sever

Polaček, primátor, Košice, Sever, KDH, oan, poslanci
Koncom novembra sa šetrenie na úrade definitívne skončilo. Poslanci porušili svoj prísľub a starostovi schválili financie na zvyšovanie platov, odmeny a nových zamestnancov. Návrh podporilo 7 z 13 poslancov Severu.

„Čo získajú Severania zamestnaním nových úradníkov?" -  starosta nepovedal, nakoľko opustil rokovanie o rozpočte hneď na žačiatku. Zodpovednosť tak prevzali poslanci, ktorí hlasovali za návrh starostu.“ 
 
O rozpočte sme rokovali mesiace. Namiesto decembra 2014 sme rozppčet schválil až koncom mája 2015. Niekoľkokrát poslanci dostali nepresné a nekompletné údaje v procese schvaľovania rozpočtu. Kritizovali sme neochotu a neodbornosť miestneho úradu. Rozpočtové provizórium, v ktorom mestská časť päť mesiacov pracovala, bolo len obdobím mrhania finančných prostriedkov.
 
Pri tvorbe rozpočtu na rok 2015 sme sa zamerali najmä na obmedzenie výdajov na správu mestskej časti. Cieľom bolo motivovať úrad k šetreniu finančných zdrojov. Určili sme víziu a mzdové pravidlá pre úradníkov. "Chceme, aby Sever investoval viac do svojho rozvoja, ako do príjmania nových zamestnancov" uvádzali poslanci vo vyhláseniach. Prienik poslaneckých názorov jednoznačne poukázal na ochotu šetriť na prevádzke miestneho úradu. Chceli sme ušetriť a realizovať tak investície za približne 200-tisíc eur. Taký bol náš plán na roky 2015 - 2017.

Nakoniec poslanci 25. novembra  definitívne škrtli šetrenie a "posvetili" príjímanie nových zamestnancov ako aj novú organizačnú štruktúru, ktorú starosta schválil bez konzultácie s poslancami. Poslanci schválili a uvolnili ďaľšich 15.000€, ktorým predchádzalo zvyšovanie platov v máji o takmer 10.000€

V návrhu rozpočtu na rok 2016 starosta žiada výdaje pre úradníkov zvýšiť o daľších 70.000€. "Nie je to správne. Je to krátkozraké. Toto normálny manažér obce nemôže takýmto spôsobom žiadať!" hodnotia situáciu Polaček a Gibóda. Dodávajú: "racionalizáciu vydajov na úrad a rozvoj Severu budeme presadzovať i naďalej!"