Marenie prípravy a priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí v Mestskej časti Košice – Sever

Prvý podnet na marenie prípravy komunálnych volieb na Slovensku, konkrétne v Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutočnia v novembri 2014, podali na košickej prokuratúre Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda.

Podľa vyjadrenia Polačeka Mestská časť Košice – Sever  porušila zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí  (§ 16 ods. 9 , ako aj uznesenie vlády č. 373/2014) a to tým, že nezverejnila počet obyvateľov obce 85 dní pred dňom volieb (22.08.2014). Každá obec, respektíve mestská časť, je totiž povinná v rámci zákona a príslušných usmernení zverejniť dokumenty, ktoré  upresňujú pravidlá, na základe ktorých sa potenciálny kandidáti rozhodujú zabojovať o priazeň voličov. Nezverejnením počtu obyvateľov v mestskej časti došlo k poškodeniu a k znevýhodneniu nezávislých uchádzačov o kandidatúru na post starostu či poslanca. Zaregistrovanie kandidátov je závislé od počtu vyzbieraných podpisov pod petíciu na ich podporu a tá úzko súvisí s počtom obyvateľov.

„Po dôkladnej právnej analýze, ktorá vnikla v rámci našej pomoci občianskym a nezávislým kandidátom na Severe pri spracovávania ich žiadosti o registráciu, sme sa rozhodli podať tento podnet, pretože v zákone o voľbách je striktne povedané, že ak sa voľby nevykonajú podľa zákona z akéhokoľvek dôvodu, predseda parlamentu vyhlási v obci (mestskej časti) nové voľby“.  Vysvetľuje Marcel Gibóda

Polaček doplnil: Súčasný právny stav na Severe dáva neúspešným kandidátom právo spochybniť celý proces volieb. Je neprípustné, aby sa ešte pred registráciou kandidátov v rámci novembrových volieb do orgánov samosprávy viedli diskusie, ako spochybniť budúcich víťazov na Severe.“

Polaček a Gibóda preto požadujú od prokuratúry a Ministerstva vnútra SR vysloviť právny názor, respektíve prijať také opatrenia, aby nedošlo k spochybneniu volieb v Mestskej časti  Košice – Sever, ktoré sa uskutočnia 15. Novembra 2014.

Gibóda doplnil: „Je udivujúce, že starosta mestskej časti až v júni tohto roka, informoval poslancov miestneho zastupiteľstva o tom, že nevie, z akého zdroja a k akému dátumu má počet obyvateľov zverejniť.„

Podľa zápisnice miestneho zastupiteľstva sa starosta Marián Gaj obrátil listom o pomoc aj na Ministerstvo vnútra SR s otázkou o radu k akému termínu a z akého zdroja má zverejniť počet obyvateľov mestskej časti . Či o radu žiadali aj iné obce, nie je jasné. Faktom však ostáva, že ostatné mestské časti v Košiciach, ako aj samotné mesto Košice požadovanú informáciu zverejnili riadne a včas v zmysle zákona.

Podnet v prílohe.