Manipulovala EEI so značkami?

EEI, Košice, Raši, Polaček, Gibóda, parkovanie, zaparkujete, parkovať, podnet, poslanecká kontrola, nezaplatím EEI, Certifikát EEI

Ďalší zo série podnetov sme odovzdali tentoraz na Obchodnú inšpekciu z podozrenia, že EEI neoprávnene manipulovala a pozmeňovala dopravné značky.

Na základe nášho vlastného prieskumu v období od 25.06.2016 – 03.07.2016 spoločnosť EEI, s.r.o. osadzovala dopravné značky v meste Košice bez príslušných certifikátov v počte niekoľko 100 kusov. Až následne po našom upozornení ako aj po upozornení Krajským dopravným inšpektorátom  v období od 15.07.2016 – 20.07.2016 sa na všetkých predmetných značkách objavili nálepky s označením výrobcu a číslom certifikátu.

Domnievame sa, že predmetné dopravné značky neboli posudzované a vyrobené na základe platných noriem:

  • o nemennosti parametrov,
  • o zhode so systémom riadenia výroby,

a teda spoločnosť EEI, s.r.o. nedokáže preukázať priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby ako aj záväzný plán skúšok od autorizovanej resp. notifikovanej osoby.

Hlavným dôvodom podania podnetu z dôvodu inštalácie necertifikovaných dopravných značiek je podľa poslanca Polačeka nie len poškodzovanie spotrebiteľov ale ako uviedol: „Je len otázkou času, kedy následkom neodborného umiestňovania zvislého dopravných značenia, dôjde k dopravným nehodám s tragickými následkami. Tento stav nemožno podceniť len preto, že nejakí podvodníci z EEI, chcú stoj čo stoj parazitovať na obyvateľoch.“

Súhrnné informácie o parkovacej kauze a našich aktivitách získate v sekcii: BOJ O PARKOVANIE s EEI