Má zmysel bojovať za budúcnosť

Voľby KSK Košice 2017, VUC