List primátorovi. Nové usporiadanie mestských častí Košice

Referendum, Polaček, Gibóda, KDH, Košice, poslanec, NRSR, primátor, Gibóda, starosta, polacek, Raši

Vážený pán primátor mesta Košice Richard Raši.
Vážení kolegovia poslanci.

V nadväznosti na žiadosť vedenia mesta v súvislosti s predložením poslaneckých návrhov (modelov) nového usporiadania mestských častí si Vám dovoľujeme zaslať nasledujúcu odpoveď.

Po diskusii s občanmi a obyvateľmi Košíc, poslancami mestskej časti Košice-Sever, členmi odborných komisií na Meste Košice ako aj mestskej časti Košice-Sever sme dospeli k záveru, že na konanie referenda o otázke mestských častí nemá nami oslovená laická a odborná verejnosť dostatok informácií. Práve informačná priepasť robí z tejto témy tému nejasnú, tému plnú neistoty a obáv. Na tento fakt dlhodobo upozorňujeme, pretože téme reformy mesta Košice sa venujeme viac ako šesť rokov.

Vážený pán primátor!

Už viac ako 5 rokov tvrdíte, že máte záujem znižovať počet MČ. Pred 2 rokmi ste "verejne" predstavili modely usporiadania mesta, ktoré Vám doručila rada starostov a jednotliví poslanci. Avšak do dnešného dňa ste neboli schopný zabezpečiť informácie o tom, čo ktorý model obyvateľom mesta po obsahovej stránke prinesie.
Ani analýza spracovaná MMK, ktorú sme iniciovali ako uznesenie na rokovaní mestského zastupiteľstva, neodpovedá na najjednoduchšiu otázku, ktorá znie: Čo získa jednotlivý obyvateľ po zmene usporiadania mesta? Získa lepšie služby alebo mu ponúkame iba imaginárnu finančnú úsporu?

Práve preto téma „modelov mesta“, ktorú obyvateľom v súčasnosti ponúkate, je bez ducha. Z toho pramení aj verejný nezáujem. Žiaden zodpovedne zmýšľajúci človek alebo politik nemôže s pokojným svedomím vyhlásiť, že má dostatok informácií na zodpovedné rozhodnutie. Týmto Vaším nezodpovedným prístupom, ktorý je sprevádzaný úmyselným zahmlievaním a podávaním nejasných ústnych informácií, iba zavádzate obyvateľov a poslancov mesta Košice. Svojím konaním bránite verejnej a odbornej diskusii na túto dôležitú tému!

Podstatou samosprávy je poskytovanie verejnej služby obyvateľom, a to pri správe verejného priestoru a majetku, ako aj pri udržiavaní lokálnych a kultúrnych väzieb. Obyvateľom nezáleží na počte mestských častí. Bežný Košičan nemá dôvod rozlišovať, či jeho podnet, alebo sťažnosť vybavil úradník, ktorý sa zodpovedá starostovi, alebo primátorovi. Obyvateľovi je len na príťaž, ak jednu vec musí vybavovať na dvoch rozličných miestach, raz v mestskej časti a druhýkrát na magistráte mesta. Obyvateľ žiada zodpovedný, seriózny a kompetentný prístup k riešeniu svojho problému.

Preto, vzhľadom na Vami prezentované informácie, ako aj s ohľadom na platnú legislatívu SR, konštatujeme, že jediná legitímna referendová otázka, ktorú si môžu Košičania v tejto chvíli položiť, má priniesť odpoveď na otázku, či chcú:

  • mesto s mestskými časťami,
  • mesto bez mestských častí,
  • samostatnú obec (v prípade malej mestskej časti - historické obce).

Výsledok takéhoto referenda nasmeruje nás všetkých, kam obyvatelia jednotlivých mestských častí chcú posunúť rozvoj mesta Košice. V prípade, že obyvatelia vyberú model riadenia mesta s mestskými časťami, bude našou povinnosťou prehodnotiť počet a delegovať na mestské časti všetky kompetencie tak, aby jednotlivé mestské časti plnili užitočnú a zmysluplnú funkciu samosprávy od nového volebného obdobia (od roku 2018).

Otázka reformy riadenia mesta Košice je po 25 rokoch historickou témou v  živote nášho mesta. Preto referendové otázky treba naformulovať s rozvahou, odborne a správne. Je potrebné dôsledne a zodpovedne informovať každého obyvateľa mesta Košice, aby sa vedel k tejto otázke zodpovedne a bez pochybností vyjadriť. Práve z týchto dôvodov nepodporujeme unáhlené konanie referenda počas volieb do NR SR. Myslíme si, že jeho organizáciu treba posunúť na záver roka 2016, s primeranou odbornou a laickou diskusiou, verejnými zhromaždeniami a informačnou kampaňou mesta na túto tému.

Vážený pán primátor.
Najpodstatnejšie však je, a to je úloha na Vás a MMK, pripraviť obsahovú analýzu jednotlivých vami dlhodobo prezentovaných modelov riešenia samosprávy mesta Košice. A v nej odpovedať na základnú otázku: Aké služby získa jednotlivý obyvateľ po zmene usporiadania mesta?

Veríme, že tento náš príspevok Vás bude motivovať k lepšej a zodpovednejšej práci na tejto téme.

S úctou

Ing. Jaroslav Polaček a Mgr. Marcel Gibóda
poslanci MZ Košice a MZ Košice-Sever.