EEI opäť fatálne zlyháva

EEI, Trnka, Polaček, parkovanie, sneh, upratovanie, oznámenie podanie, Košice
Aktualizované: odpoveď MsP (01.02.017) 
MsP vykonala šetrenie a vec postúpila na MMK.

Dvojica poslancov Jaroslav Polaček a Rastislav Trnka (obaja nezávislí) podali na oddelení Mestskej polície Košice oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku spoločnosťou EEI z dôvodu nevykonávania zimnej údržby na všetkých prenajatých parkovacích plochách (t.j rezidentské zóny 1-10, centrálna mestská zóna, závorové parkoviská.) Poslanci sa v podaní  odvolali na nedodržiavanie Všeobecné záväzného nariadenia o čistote, ako aj na Nájomnú zmluvu medzi mestom Košice a súkromnou spoločnosťou EEI.

V zmysle zmluvy je spoločnosť EEI povinná zabezpečiť údržbu na všetkých prenajatých parkovacích plochách včítane zimnej údržby tak, aby prenajaté parkovacie miesta bolo možné bezpečne využívať.
„Spoločnosť EEI fatálne zlyhala, nakoľko si absolútne neplní svoje povinnosti, pričom obyvatelia za službu v centrálnej mestskej zóne a v zónach 1-10 platia za služby,“ uvádzajú poslanci.

Trnka, ktorý EEI a zmluvu s EEI kritizuje už od roku 2012 uviedol, že tento stav je dôsledok prílišného vychádzania v ústrety spoločnosti EEI zo strany primátora Rašiho: "Stačí, keď si prečítate zmluvu s EEI a Mestom, ktorú podpísal Raši a pochopíte, že sa jedná o zmluvu, ktorá rieši biznis, ale nie služby pre obyvateľov. Konkurenčné firmy v iných mestách majú vo svojich zmluvách uvedené termíny kedy majú byť prenajaté parkoviská upratané ako aj výšku sankcií za nesplnenie povinnosti. Aj na tomto príklade vidno, že sa mesto Košice, podpisom R.Rašiho na tejto zmluve, nespráva ako zodpovedný hospodár. Daný stav len vytvára priestor na otázku: Kde v skutočnosti končia peniaze za údržbu parkovísk zo spoločnosti EEI, ktorú obyvatelia platia v cene parkovného?"

Polaček: „EEI ohrozuje obyvateľov na živote“

Jaroslav Polaček spolu s Marcelom Gibódom poukazujú na to, že integrovaný záchranný systém, nedokáže v medziblokových a na účelových zasnežených komunikáciach vykonávať naplno svoje záchranárske úlohy.  Jedná sa prevažne o parkoviská v zónach 1-10, ktoré sú neprejazdné.

Poslanci sú pripravení, že ak sa situácia do 24 hodín nezmení, vyzvať primátora mesta, aby vyhlásil v meste Košice stav ohrozenia obyvateľstva z dôvodu neodpratania snehu v medzi blokových komunikáciách. „Sneh bráni a spomaľuje prácu integrovanému záchrannému systému, kde mnohokrát ide o minúty, aby záchranári zachránili ľudský život, čomu iste primátor Raši ako lekár rozumie,“ tvrdia poslanci.

Zaslúžia si pokutu za každé parkovacie miesto

Polaček, Trnka a Gibóda doporučujú obyvateľom, aby sa domáhali „štandardných parkovacích služieb“ za ktoré platia a to tak, že požiadajú mestskú políciu, aby prijala oznámenie o nemožnosti zaparkovať ich motorové vozidlo, ako aj oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku za nedodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o čistote nájomcom parkovísk teda spoločnosťou EEI, s.r.o. "Tak ako každý obyvateľ môže dostať poriadkovú pokutu domnievame sa, že poriadkovú pokutu si za každé neupratané parkovacie miesto zaslúži aj EEI," dodali na záver poslanci.