Chaos s parkovaním pokračuje! Poslancov sme vyzvali už štyrikrát.

Polaček poslanec Košice, primátor, aktivista, voľby Polaček, OaN, občiansky, EEI kauza

Pred troma týždňami poslanec Jaroslav Polaček na Mestskom zastupiteľstve v Košiciach požiadal o podporu kolegov poslancov k zvolaniu mestského zastupiteľstva k téme parkovania.

Téma parkovania v súvislosti s prijatým VZN č. 157 sa stretla s obrovskou nevôľou obyvateľov a stala sa prioritným problémov Košičanov. Z technických problémov a obrovského amaterizmu dodávateľa téma skĺzla do neželanej roviny plnej emócií. Jednou zo základných úloh samosprávy a teda nás poslancov je rozhodovať o základných otázkach života mesta.

(celý list v prílohe)

„Moja snaha o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva stále trvá a je umocnená novými skutočnosťami, ktoré jednoznačne poukazujú na nefungujúci systém. Predmetné zvolanie rokovania žiadam najmä z dôvodu vzniku mimoriadnej situácie, ktorou je všeobecné nedodržiavanie VZN č. 157  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, zo strany mesta Košice, prevádzkovateľa parkovania (EEI, s.r.o.), obyvateľov ako i návštevníkov mesta Košice.“ uvádza v liste Polaček

Jedným z aktuálnych dôkazov o nefunkčnosti systému je aj vyjadrenie mestskej polície v regionálnych denníkoch o tom, že až oddnes po takmer troch mesiacoch od prijatia nariadenia  je mestská polícia technicky pripravená a začína obyvateľov, ktorí nedodržiavajú nariadenie pokutovať. To, že centrálna mestská zóna (CMZ) je zriadená niekoľko rokov a harmonogram pre spoločnosť EEI sme schválili v roku 2015 nám nedáva mandát tolerovať nefungujúci stav v CMZ od 01.07.2016.

Ďalším dôkazom sú aj minulotýždňové magistrátom platené klamlivé a zavádzajúce PR články v regionálnych denníkoch. PR články ľudí, ktorí boli členmi výberovej komisie na výber parkovacej spoločnosti a za verejné financie obhajujú vybranú spoločnosť a veci, ktoré nefungujú a negatívne vstupujú do životov obyvateľov mesta.

Azda najväčším škandálom, ktorý sa objavil po septembrovom zastupiteľstve v kauze parkovania  je „uplácanie a podporovanie politikov“, ktorí rozhodujú o verejných veciach v našej samospráve. Finančné a priateľské prepojenia súkromných spoločností na ľudí, ktorí majú vplyv na rozhodovacom procese sú dôkazom skazenosti ľudí, ktorí sa pohybujú v samospráve a úmyselne nepoukazujú na svoj konflikt záujmov. To, že tento pretrvávajúci protispoločenský stav potvrdilo viacero spoločensky významných osôb mesta je dostatočnou oporou na naše konanie, najmä ak si spomenieme na poslanecký sľub, ktorý sme všetci potvrdili.  Ak nezasiahneme, nebude to len zrkadlom našej morálnej nevyspelosti ale aj potvrdením o spoluzodpovednosti a neoprávnenom podporovaní spriaznených podnikateľov a finančníkov.

K dnešnému dňu žiadosť na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva podpísalo 10 nižšie uvedených poslancov, ktorí si uvedomujú pretrvávajúcu vážnosť problematiky. Nesúhlas s prijatými normami a schválenou koncepciou parkovania vyjadruje aj už dnes notárom overených 17 tisíc podpisov na petícií, ktorej existenciu už nikto nespochybňuje.

"Vážení poslanci! Preto si Vás dovoľujem opätovne požiadať o prehodnotenie názoru na zvolanie neplánovaného zastupiteľstva k jedinej téme, kde si bez emócií rozdiskutujeme túto obzvlášť náročnú tému a ak bude spoločná vôľa ukončíme dlho pretrvávajúci protiprávny stav, ktorým je nefunkčné VZN č. 157. Iba tak sa vieme vrátiť k nastaveniu takých pravidiel, ktoré budú tolerovať všetci obyvatelia, ktorí v našom meste nielen že žijú, ale ho aj prostredníctvom svojej práce zveľaďujú a prostredníctvom nás poslancov spravujú." na záver listu uvádza Polaček.

Žiadosť k dnešnému dňu podpísali:

Nezávislí poslanci:
Ing. Ján Dečo
Mgr. Marcel Gibóda
Mgr. Ľubomír Grega
Ing., Bc. Miloš Ihnát
Ing. Lucia Iľaščíková, PhD.
Ing. Jaroslav Polaček
Miroslav Špak
Mgr. Oto Žarnay

Poslanci za KDH:
Mgr. Bernard Berberich
Daniel Rusnák

Prílohy: