Ing. Kosmas Bekiaris

Aktívny občan, lokálpatriot a zásadový človek.

Volená funkcia:

2014 - 2018 - poslanec Mestskej časti Košice Sever

Kontakt:

bekiarisk@gmail.com

Je tomu už viac ako 30 rokov, čo som prišiel z Bardejova do Košíc ako študent na vtedajšiu Vysokú školu technickú, terajšia Technická univerzita. Odvtedy sa mesto Košice, obzvlášť Sever, stali súčasťou môjho života. Hoci nie som rodený Košičan, toto mesto a táto jeho časť mi hlboko prirástli k srdcu.

Bývam tu, oženil som sa tu a spolu s manželkou vychovávam troch našich synov, rodených Košičanov, Severanov.

Pracujemako radový zamestnanec v U.S.Steel. Už dvadsaťpäť rokov spievam v speváckom zbore Collegium Technicum, hrám šach, zúčastňujem sa na rôznych športových i kultúrnych podujatiach.

Ostatnéštyri roky sa z pozície občana aktívne zaujímam o chod našej mestskej časti, o prácu jej poslancov i samotného úradu. Ľudia, ktorí ma poznajú vedia, že som zásadový a v otázkach korupcie a politického biznisu nekompromisný.

Deťomchýbajú ihriská, autám parkoviská, občanom väčšia bezpečnosť, čistota verejných priestranstiev. Peniaze sa míňajú neefektívne a potom chýbajú tam, kde sú najviac potrebné.

Nemámrád kopu sľubov, ktoré mnohí politici vypúšťajú pred voľbami a potom na nich akosi veľmi rýchlo zabúdajú. Ja Vám môžem sľúbiť len to, že ako poslanec mestskej časti budem vždy načúvať požiadavkám občanov a v rámci mojich možností urobím maximum pre vyriešenie problémov, ktoré tu existujú. A keďže žijeme podľa mňa v najkrajšej časti Košíc, ako poslanec Severu sa budem usilovať využiť jej potenciál v prospech všetkých obyvateľov Severu. Aby Severania boli hrdí na to, kde bývajú.

Nieje mi vôbec ľahostajné ako náš Sever vyzerá, a preto som sa rozhodol kandidovať za poslanca v našej mestskej časti.

Prácu v samospráve a verejnej správe beriem ako službu a nie ako priestor pre vytváranie si politického biznisu, či vlastného obohacovania sa.