Už len 30 dní do registrácie - PRIDAJ SA!

Chcete sa stať nezávislým poslancom mesta Košice alebo mestskej časti, v ktorej bývate? Chcete hľadať spôsoby ako sa to robiť dá a nehľadať výhovorky ako to nejde? Poradíme Vám a podporíme Vás. Nechceme od Vás žiadne záväzky, len úprimnú snahu a čistý úmysel, ktorého cieľom a výsledkom je lepšie mesto Košice.

V zmysle zákona nezávislý kandidát na poslanca, starostu alebo primátora, doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.

Pre informácii nás kontaktujte:

info@oan.sk

Jarosla Polaček - 0902 731 621