POZVÁNKA NA I. BRÍFING k privatizácii odpadu

Poslanci Jaroslav Polaček a Rastislav Trnka pozývajú zástupcov médií na úvodný brífing, 
k obchodno verejnej súťaži o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s.

Obsahom brífingu bude:

  • Privatizácia KOSIT-u ,
  • Účelovosť verejno-obchodnej súťaže,
  • Výzva k spolupráci.

Všetky ostatné informácie vám budú poskytnuté priamo na brífingu.

Brífing sa uskutoční:

v utorok 28. marca 2017 o 10.00 hod v priestoroch: Letná 40, zasadačka prízemie, (Business centrum pri Malej Prahe)